Wij willen dat de feedback eerlijk en veilig is. Onze software is zo gebouwd dat op geen enkele manier te achterhalen is wie welk antwoord gaf. Voor het versturen van de uitnodiging heeft GreenZoom naam, telefoon en/of mailadres nodig. Dat gebruiken we alleen als we daar toestemming voor krijgen. Bovendien slaan wij gegevens bij een speciaal bedrijf op. Dat bedrijf heeft al die gegevens ook nog eens versleuteld. Wij zijn AVG proof. Onze software voldoet aan de ISO27001 norm.